Kerk Kropswolde

Van de oorspronkelijke kapel die kloosterlingen uit Essen (nabij het Groningse Haren) op deze plek bouwden, zijn weinig sporen meer terug te vinden. De kerk van Kropswolde is van een kapel via parochiekerk tot de huidige kerk getransformeerd, en ook de oorspronkelijke toren is vervangen.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda

Klooster Yesse en Kropswolde

In hoeverre Yesse / Essen ooit een bedevaartsoord is geweest, is onbekend. Denkbaar is het zeker, maar helemaal zeker is het dat de kapel van de lekenbroeders van Yesse in Kropswolde tot halverwege de 17e eeuw wel is bezocht door pelgrims vanwege een Mariawonder dat daar had plaatsgevonden. Lees meer